Какво търсят мъжете в бъдещата си съпруга

Дева

Промяна на обстоятелствата ще ви накара да се замислите за проекта, над който работите в момента. Може да се наложи да избирате между това да го прекратите изобщо или да направите сериозни корекции. Базирайте решението си върху продължителността на действие на резултатите и приходите от тях.