Стрелец

Притежавате поредица прекрасни качества, но и такива, които сериозно ви пречат. Едно от тях се нарича „припряност“. Колкото сте по-сприхави и нетърпеливи, толкова повече усилия ще са ви нужни, за да реализирате замислите си и, не би било чудно, ако в края на процеса установите, че сте „доникъде“.

5 таро карти разкриват какво ви очаква

Ще си помогнете много, ако още в началото на седмицата разпределите приоритетите и класирате задачите. Ще си осигурите конкретен ред на работа, към който да се придържате и да не се захващате ту за едно, ту за друго, създавайки хаос и безпорядък около себе си. Придържайте се към „златната среда“, не участвайте в разрешаването на спорове и конфликтни ситуации или ако включването ви е неизбежно, запазете неутралитет.