Спорове, през които преминават само стабилните връзки

Дева

Бъдете нащрек. Конкурентите или пък противниците ви ще се активизират с идеята да ви навредят. Реагирайте гъвкаво и не си създавайте допълнителни затруднения за занимания, с които бихте могли да се справите по лесния начин.