Везни

Ако основната ви работа изисква творчески подход, то разнообразете я с някакви чисто прагматични дейности и обратно – в случай, че професионалните ви задължения са рутинни и монотонни, отделете време за занимания, предполагащи използването на въображение. Ще се убедите, че подобна тактика повишава ефективността ви.

Три сини камъка за балансиране на гърлената чакра