Дева

Съобразете плановете си с обстоятелствата, в които се намирате. Няма да сте в позиция да им влияете, така че ще сте по-ефективни, ако „плувате по течението“. Може да не реализирате огромни постижения, но пък и няма да вложите прекалено много енергия в работата си.