Телец

Ориентирайте усилията си в две направления. Възстановете хармонията там, където усещате, че я няма и прекратете отношенията си с хората, с които вече не стигате до съгласие.