Близнаци

Идеята ви да действате с размах може да създаде неприятности. Избягвайте окончателните решения за дейности, за които не разполагате с достатъчно информация или не сте си изработили дългосрочна стратегия.