Близнаци

Все още е рано да стартирате дългосрочните проекти. Останете на етап подготовка, като се опитате да прецените обективно, дори критично финансовите си възможности.