Рак

Ще е трудно да синхронизирате личните си интереси с колективните и е за предпочитане да се ориентирате към индивидуална работа. В случай, че не е възможно, действайте по начин, който не би ви създал скрити или явни врагове.