Везни

Подхождайте към контактите си, отчитайки общите ви теми и интереси, а не на принципа „симпатия-антипатия“. Замисляйки се по-дълбоко за причините, които ви свързват, най-вероятно ще изключите някои личности от кръга си на общуване.