Карта на деня – Висшата жрица – може да узнаете нещо скрито, да придобиете умение. Това е карта и на ученето, на задълбоченото учене, но не в сухата наука, а по-скоро в знанието за душата и опознаването на природните и човешки закони.

В работата:

Днес може да не ви се иска да споделяте знание, контакти, възможности с другите. Възможно е да ви се прииска да скриете нещо от колеги, за да се издигнете над тях и да се възползвате сами от информация, която те нямат. Възможно е обаче самите вие да се озовете в ситуация, в която от вас се крие важна информация. Постъпвайте по съвест.