Рак

Не позволявайте на околните непрекъснато да ви отвличат вниманието и да възпрепятстват изпълнението на собствените ви задължения. Усетят ли, че сте податливи на въздействието им, ще се опитат да ви манипулират.