Майчинство

Център „Майчино и детско здраве“ отвори врати в област Шумен

Един от резултатите от проекта „Семейство за всяко дете“

03.06.2013г. / 14 45ч.
Аз жената
Снимка: Sxc.hu

Снимка: Sxc.hu

Център „Майчино и детско здраве“ отвори врати в област Шумен като част от проекта на УНИЦЕФ „Семейство за всяко дете“, който стартира през 2010 г.

Центърът разполага с офис в град Шумен и изнесени работни екипи в гр. Нови пазар и гр. Велики Преслав. Основната работа на двадесет и едната медицински сестри и акушерки е свързана с провеждането на домашни посещения при бременни жени и деца до 3 години на територията на цялата област.

По време на домашните посещения настоящите и бъдещи родители могат да получат информация, консултации, съвети и насоки за здравословен живот по време на бременност и подготовка за раждане; основни грижи за новороденото и малкото дете; успешно кърмене, захранване и здравословно хранене на детето; опазване на здравето и насърчаване развитието на малкото дете; справяне с проблеми със съня на бебето, храненето и трудно поведение при малкото дете; достъп до различни услуги за семейства и малки деца в областта и общината.

Кой може да се възползва от тези услуги?

Всяка бременна и всяко семейство с дете до 3 години на територията на област Шумен може да получи домашни посещения. Екипът на Центъра е на разположение и за допълнителни посещения в зависимост от заявените потребности на детето и семейството.

Опитът на българските медицински сестри или акушерки, които провеждат домашните посещения на семейства на малки деца в област Шумен е взаимстван от най-добрите световни практики, където родителите на малко дете, независимо дали собствено, приемно или осиновено, и без значение от социалния статус на семейството, получават домашни посещения. Българските медицински сестри и акушерки, които започват работа в „Центъра за майчино и детско здраве“ в област Шумен, са преминали обучение, проведено от Медицинския университет в град Варна, който месец преди това участва в обмяна на опит с медицински сестри от Националната служба по здравеопазване на Великобритания. Обученията на медицинските сестри продължават и през периода (3 юни – 14 юни) със специализирани семинари на теми: „Спецификата на работа в мултикултурна среда“ и „Подкрепа на кърменето“.

Центърът е продължение на дългосрочния проект на УНИЦЕФ „Семейство за всяко дете“, който цели закриването на Дома за медико-социални грижи в гр. Шумен, като осигури грижа на децата в семейна среда и работи за превенция на изоставянето на деца до 3 години чрез изграждане на услуги, които подкрепят семействата в грижата за децата им.

В последните две години в гр. Шумен, гр. Нови пазар и гр. Велики Преслав бяха открити Семейни центрове, в които работят мобилни екипи от социални работници, медицински сестри и психолози. Основната работа на екипите е да достигнат и подпомогнат уязвимите семейства в отглеждането на децата им с цел превенция на изоставянето и насърчаване по-добрата грижа за децата.

Със създаването на Център за майчино и детско здраве, УНИЦЕФ цели да достигне и подкрепи всички родители на малки деца, с което ще повиши благосъстоянието на всички деца в областта.

Център „Майчино и детско здраве“ е създаден към Медицинския Център – МБАЛ Шумен по проект на УНИЦЕФ България и с подкрепата на Министерство на здравеопазването, Агенцията за социално подпомагане, МБАЛ-Шумен и Регионална здравна инспекция – Шумен.

На телефона на Център „Майчино и детско здраве“ 054/99 41 64 може да се получи повече информация и да се уговори час за домашно посещение.

Коментирай