Докато детето е малко, надали ще забележи, ако някое от другарчетата му има някакъв недъг. 2-3-годишните деца може и да не забележат увреждане по лицето, умствена изостаналост или някакъв друг физически или психически проблем, но в училищна възраст нещата започват да се променят.

В тази възраст децата са много любопитни, задават много въпроси и още не са се научили на дискретност. Много деца дори могат да проявят жестокост, подигравайки се и обиждайки дете с недъг.

Затова е редно родителите да се опитат да обяснят на децата си от възможно най-ранния момент спецификата на общуването с хора с увреждания. Във всеки клас или всяка група от деца може да се случи да има дете със специални образователни потребности, затова е хубаво децата да са подготвени как да реагират и общуват с тях.

Бъдете нащрек за удобен момент, в който да започнете разговора

Първият път, когато забележите дете с увреждане в обкръжението на вашето дете, обърнете внимание. Можете да поставите акцент върху това, че всички хора сме различни, имаме различен цвят на косата и очите, кожата, формата на тялото ни е различна – по същия начин има и хора с увреждания, които са не по-малко пълноценни от нас.

Целта е да се насърчи създаването на нагласа за приемане и приобщаване.

Отговорете директно на въпросите

Винаги малките деца са директни и отбелязват, че са видели някой различен човек. Започват да задават въпроси на силен глас и да гледат вторачено. Добре е да се използва този момент, за да се обясни смисълът на толерантността и уважението, да се подчертае колко е важно да не се накърняват чувствата на околните с поведението.

Не избягвайте неудобните въпроси, напротив! Гледайте максимално изчерпателно да отговорите на всички от тях, за да знае детето следващия път как е редно да реагира.

Още по темата

Внимавайте какви думи употребявате

Погрижете се да опишете максимално точно увреждането, на което сте се натъкнали, но без да използвате обидни или остарели думи, като „сакат“, „куц“, „олигофрен“ (остаряла форма за умствена изостаналост).

Когато срещнете човек с увреждане трябва да подчертаете на детето, че не трябва да гледа вторачено или да сочи с пръст, а да реагира нормално, сякаш вижда обикновен човек. Децата трябва да бъдат приучавани на етика от най-ранна възраст.

Насърчавайте емпатията

Нека детето да разбере, че независимо дали съученикът или приятелят му е с ментално или физическо увреждане, той все пак е дете и има необходимост да играе с останалите деца (стига това да е възможно). Децата трябва да се научат, че е добре да приобщават различните деца и да се опитват да им помагат.