Отдавна говорим, че това как общуваме с децата ни, ги определя като личности и помага в развитието им. Неслучайно психолозите казват, че начинът, по който говорим с децата ни, се превръща в техен вътрешен глас. Това означава, че ако ние се отнасяме към тях с уважение, изслушваме ги и се вслушваме в това, което те ни казват, те ще израснат като личности със самочувствие и висока самооценка.

Ако често казвате на детето си:

 • Ти можеш да го направиш!
 • Най-добрият си!
 • Ти си звезда!
 • Браво! Добра работа си свършил!
 • Гордея се с теб!

... то неминуемо тези думи се трансформират като положителна енергия и вливат в детето необходимата му доза самочувствие и гордост.

И обратно, ако често употребявате реплики от типа:

 • Идиот!
 • Млъкни!
 • Махай се!
 • Отивай си в стаята, че ме дразниш!
 • Ти си много зле!
 • Престани да ми досаждаш!

... това води детето към самоизолация, капсулиране в негов вътрешен свят, лишавайки го от самочувствие, усещане за лично достойнство и самоуважение.

Ако искате да поощрите детето си, да му помогнете да осъзнае своята ценност като индивидуално човешко същество, говорете с него. И по-важното – слушайте го, когато то говори.

Обстоятелството, че детето е малко на възраст и не се изразява винаги правилно, не бива да го лишава от правото на глас и себеизразяване. Това, което децата имат да ни кажат, е важно и има смисъл. Затова вслушвайте се по-често в думите им.

Когато детето ви иска да поговори с вас и да ви сподели проблемите си, оставете всичко останало и наистина го изслушайте. Няма по-важно от това. Възползвайте се от всеки миг, когато децата искат да споделят притесненията или радостите си.

Ако детето иска да се гъделичкате и гушкате, докато вие изпълнявате вашите домакински задачи, не му казвайте „По-късно“. Спрете за 2 минути и се гушнете. За детето този жест има огромно значение и ще се почувства обичано и желано.

В обратен случай, отказът ви в момента във вашите очи може да не изглежда като негативен жест, но в очите на детето ще се усети като тотално пренебрегване и ще се отрази на самочувствието му. Малко гушкане, гъделичкане и игра може да ви отнеме само няколко минути от така важните делнични задачи, но за детето ще остане спомен завинаги.

Децата имат нужда от прегръдки и милувки повече, отколкото от предмети. Когато прегръщате детето, бъдете последният, който отпуска прегръдката. Никога не знаете колко дълго се нуждае детето от тази прегръдка.

Любовта никога не може да разглези децата. Децата стават глезени, когато заместваме любов и присъствие с подаръци.“ д-р Антъни Уитъм

Успешният и добър родител не се определя по това да даде на детето си перфектен живот. Добрият родител учи децата си как да водят добър и щастлив живот в нашия, за съжаление, несъвършен свят.

Снимки: istock