Тази кратка информация е предоставена любезно от UNICEF България. Ако имате повече въпроси относно приемната грижа и възможността всяко дете да има семейство можете да се обадите на тел. 0700 12 170 на цената на един градски разговор.

1. Информация. Как да станете приемни родители ще научите в центровете по приемна грижа и отдела за закрила на детето в общината.

2. Обучение. Ще преминете курс на обучение.

3. Проучване. Специалисти ще проведат интервюта и разговори с вас, вашите поръчители и други членове на вашето семейство.

4. Одобрение. С решение на дирекция "Социално подпомагане" ще бъдете вписани в регистъра на приемни родители.

5. Опознаване. Ще имате предварителни срещи с детето, за да се опознаете и сближите.

6. Настаняване. Ще приемете детето в дома си и ще станете негови приемни родители за определен период. Ще полагате грижи за него със съдействието на социалните работници и биологичното му семейство.

7. Подкрепа. Социалните работници и екипът по приемна грижа ще ви оказват пълна подкрепа с информация и съвети.

***
Учители и родители заедно за децата
Не на закриването на Държавната агенция за закрила на детето
Предстои Форум за модерни родители