Домашно насилие – потърсете помощ при първите признаци

28.06.2011г. / 14 10ч.
Ивет Лолова
Домашно насилие – потърсете помощ при първите признаци

„Колкото по-рано се открият признаците на домашно насилие и жената потърси незабавно помощ в съответните центрове или от МВР, тогава партньорите се разделят най-лесно“ – в това е убедена Геновева Тишева, Председател на „Алианс за защита срещу домашното насилие“. Тя допълни още, че е важно да говорим за домашното насилие над жени и деца, за да вдъхнем смелост на жертвите да се обърнат за помощ, да повярват, че може да им се помогне, че има кой да им подаде ръка.

\n

Домашното насилие често започва като емоционално – това са първите му признаци. Други разновидности са ограничаване на личната свобода, психически, сексуален, физически тормоз и др.

\n

Първата стъпка е преодоляването на срама, признаването пред себе си, че жената е станала жертва на домашно насилие. Втората стъпка е търсене на външна помощ, защото често жените са поставени в изолация, в ситуация на „военнопленничество“, от която не могат сами да се измъкнат.

\n

Така днес беше поставено началото на кампанията на Avon „Говори открито срещу домашното насилие“ в сътрудничество с „Алианс за защита срещу домашното насилие“. Две са целите на акцията – да се даде гласност на проблема и да се съберат средства за кризисните и консултативните центрове в София, Варна, Бургас и Пловдив. Средства ще се събират чрез благотворителна продажба на няколко продукта на фирмата от така наречената синя страница, в която основният продукт е синя гривна. В края на годината ще бъдат отчетени приходите.

\n

Юлияна Дончева се присъединява към кампанията като нейн застъпник и помощник: „Много от случаите на домашно насилие остават неразказани, скрити зад стените на дома. Не мога да се примиря, че в XXI век в България страхът може да доминира в дома, че жени и деца могат да бъдат обект на психически и физически тормоз в семейството си. За това искам да протегна своята ръка към жените, които имат нужда. Иска ми се да им вдъхна моята любов към свободата и да им дам вяра и надежда.“

\n

Всяка четвърта българка е жертва на домашно насилие – сочи статистика на МВР. През 2010 г. организациите са оказали помощ и са предоставили услуги на 4 809 жертви на насилие и те са по-малко от един процент от всички засегнати. 27% от всички тях са били деца. В световен мащаб 1 милиард жени са жертва на домашно насилие.

Фактите са ужасяващи!

\n

Според приетия през 2005 г. у нас закон за домашно насилие, то е:

Чл. 2. (Изм. – ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22.12.2009 г.) (1) Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство.

\n

(2) За психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие.

\n

Въпреки, че в повечето случаи домашното насилие се счита за престъпление, това е граждански закон. Все още в Наказателното законодателство няма състав „Домашно насилие“. За разлика от редица страни в Европа, за пример – най-близките до нас – Македония и Хърватска, такъв закон отдавна е факт.

\n

Засега помощ на жени и деца – жертви на домашно насилие оказват неправителствени организации, като „Алианс за защита срещу домашното насилие“, „Анимус“ и др. В международния опит държавите предлагат безплатна юридическа и психологическа помощ, действат множество центрове за временно настаняване и т. н. У нас тази дейност е поета изключително от неправителствения сектор. Разбира се, има различни механизми за въздействие в такава ситуация, включително и от Държавна агенция за закрила на детето.

Заради икономическата криза случаите на домашно насилие стават все по-жестоки и брутални, стига се до прием в болница, заради тежки физически наранявания, има регистриран и случаи на загуба на вътрешни органи – стана ясно на срещата.

\n

Но изход има – най-важното е жените и децата, изпаднали в ситуация на домашно насилие да повярват, че има изход и че не са сами и че е важно да потърсят помощ при първите признаци на посегателство.

Прочетете още:

Коментирай