Израствайки разбираме, че сърдечните отношения между родителите в повечето случаи са били параван, зад който се е криело грубо и оскърбително държание, продиктувано от невъзможността да се разреши някой житейски проблем. От друга страна негативните чувства може да не са били прикривани и сме ставали свидетели на не една и две грозни сцени на разпри между възрастните. И в двата случая здравите отношения между членовете от семейството бавно започват да се разхлабват и губят първоначалната си еластичност. В борбата за семеен уют и топлина децата са тези, които губят най-много. Те се чувстват наранени и дори виновни за изострените отношения между мама и татко, баба и дядо, кака, батко.

Семейството вече не е естественото място, където могат да получат разбиране, съчувствие и любов. Децата се затварят в себе си, поради неразбирането на трудната ситуация, невъзможността да разрешат проблемите и напрежението, което цари в дома. Не споделят страховете си и им е трудно да си представят, че отново могат да се почувстват щастливи и способни.

Проблемът идва от това, че всеки човек с раждането си носи в себе си стремеж към щастие и съвършенство и много често родителите не осъзнават, как “подрязват крилата” на малките си възпитаници. Не си дават сметка, че техният модел на поведение ще се прехвърли в живота на наследниците им – в отношенията им към съседите, приятелите, учениците, съпрузите, децата и т.н. Като не само положителните, но и отрицателните семейни взаимоотношения ще се вкоренят в поведението им.

За да избегнете тези проблеми, още в началото, създайте някои правила на поведение и се постарайте да ги следвате.

- Като правило номер едно следвайте максимата, че отношенията в семейството се основават на желанието за сътрудничество и взаимно уважение. Всеки конфликт би могъл да се разреши, ако не забравяте, че човекът, с когото водите словесна битка е точно този, когото обичате и не бихте искали с нищо да го нараните.

– “Каквото посееш, такова ще пожънеш” са казали старите хора. Знайте, че всяко действие или бездействие оказва влияние върху формирането на характера на малчуганите. Старайте се чрез начинът си на живот да изградите у детето едни от най-важните и ценни черти на характера - самоуважение, любов, любознателност, толерантност, търпение, дисциплина и прошка.

– В изграждането на отношенията са изключително важни обноските, с които показваме, че зачитаме чувствата на околните. В този смисъл не забравяйте да се отнасяте към възрастните хора с необходимата доза респект и уважение.

– Обърнете внимание на думите, които използвате, докато вечеряте, гледате телевизия, разхождате се в парка или говорите по телефона. Водете се от правилото, че ако не можете да кажете нещо хубаво, по добре да не говорите.

– Научете се да споделяте проблемите, страховете и безпокойствата с всички членове на семейството. По този начин децата от малки ще разберат, че животът е свързан с най-различни препятствия, които е най-лесно да се преодолеят заедно с близките хора. Дори и ситуации, в които се оказваме безсилни, ще могат да се възприемат като нормална част от живота.

– В неизбежен конфликт, когато е трудно да намерите правилния тон, по-добре спрете за момент и преброете до 10. Постарайте се да проследите дишането, като по този начин успокоявате напрегнатия си ум. След това продължете и се старайте да си представяте ситуацията от погледа на трети човек.

- Покажете на децата си, че никой не е безгрешен и всеки независимо на каква възраст е, допуска грешки. Споделете с детето си някои действия, за които съжалявате и дори се срамувате, и не бихте искали повече да повторите.

– Прощавайте. Ако сте темпераментен и избухлив по натура човек, на който му е трудно да сдържа чувствата си, намерете най-верния тон, с който да възстановявате добрите отношения. Ако родителите се карат без да обръщат внимание на грубите думи и веднага след това споделят колко съжаляват за изреченото, децата ще обърнат внимание повече на това, че търсят начини да се сдобрят, отколкото на разменените думи.

– Научете се да се освобождавате от гнева, като намерите начин да изразите чувствата си, без това да засегне околните. Ако сте ядосани на някого преди да го видите отидете да спортувате, или разходете кучето, прочетете нещо вдъхновяващо или просто поговорете за проблема с трети човек.

– Предайте обичта си, като се научите да обръщате внимание на скъпия за вас човек, като го изслушвате и окуражавате.