Семейство

Д-р Лилова от ДАЗД: Детето, като всеки от нас, има нужда от обич и разбиране

01.06.2021г. / 11 42ч.
Мария Дуковска
Снимка: личен архив.

Снимка: личен архив.

В навечерието на 1 юни разговаряме с д-р Елеонора Лилова, председател на Държавната агенция за закрила на детето за децата, техните права, отговорността ни като общество пред тях. ДАЗД издаде и „Бяла книга за детето“, която представя основните предизвикателства и потенциал за промени в името на бъдещето на България.

Разкажете ни повече за „Бялата книга за детето“ – как възникна идеята?

Идеята да инициирам създаването на първата „Бяла книга за детето“ у нас е част от ангажимента, който съм поела пред децата на България като председател на Държавната агенция за закрила на детето. През целия си професионален живот съм отдадена на мисията да работя за децата и смятам, че за тяхната закрила и благоденствие си заслужава да се водят истински битки. Затова Бялата книга е знаков документ, който насочва вниманието към най-ценното за всички ни – децата.

Детето, като всеки от нас, има нужда от обич и разбиране и има своите човешки права. Грижите за децата обаче изискват специален подход. Ние, порасналите деца, трябва да се усъвършенстваме непрекъснато, за да осигуряваме подходящата подкрепа на новите поколения хора. В каквато и роля да сме – на родители, близки, работещи с деца и други, ние имаме обща цел – да се обединим в усилията си да правим най-доброто за децата ни.

Повод за съставянето и издаването на книгата са две годишнини, които честваме през 2021 година – 30 години от ратифицирането в България на Конвенцията на ООН за правата на детето и 20 години от създаването на ДАЗД. „Бяла книга за детето“ е повод за размисъл, дискусия и обединение по въпросите, които в най-голяма степен засягат живота на децата. Тя е адресирана към всички заинтересовани страни – родители, специалисти, институции и организации. Бялата книга е пътеводител към съгласието, което ни трябва, за да обединим силите и действията си в името на децата и да има повече щастливи деца в България.

Какво включва „Бялата книга за детето“?

Това е бял, фактически документ, който представя постиженията в общите политики за детето през последните 10 години в България, както и редица предизвикателства пред българските институции и организации по най-важните теми за децата – за тяхното благосъстояние, здраве, образование, спорт, култура, сигурност и защита в ежедневието им, включително и в интернет. В Бялата книга са отразени оценките и нагласите към политиките за детето от страна на родители и граждани, представени с резултати от проведеното национално представително изследване. Книгата е повод за равносметка и разговор за темите в живота на нашите деца и тяхното детство. По тези въпроси работят организации и специалисти, които имат своето място и роля в общата оценка за това как се справят държавните институции в работата си със и за децата. В документа са използвани данни и материали, предоставени от част от заинтересованите министерства, агенции и организации. Бялата книга е още една заявка от страна на Държавната агенция за закрила на детето за подадена ръка към всички институции, родителите, професионалистите, които работят с деца и гражданите, за да гарантираме правата на децата и да им осигурим по-хубав живот у нас.

Защо е важно, че именно сега излиза тя за България?

Първата в България „Бяла книга за детето“ излиза във време на сериозни социално-икономически промени. От 2019 година търсим съгласие в обществото по въпросите за децата и все още липсва важен национален стратегически документ за децата, а в постпандемичното време е необходимо да извършим преглед на постиженията и да оформим бъдещите си мерки и действия за подкрепа на развитието им. С COVID-19 в обществото ни настъпиха промени и в отношения, нагласи, перспективи, становища, концепции, свързани с грижата за децата. Живеем в период на интересни междупоколенчески различия, както и на нови взаимоотношения във връзка със социалния и образователния процес, вече немислим без дигитализацията.

Независимо от трудностите причинени от пандемията, всички ние искаме децата ни да бъдат по-добре от нас. Затова под една или друга форма не спираме да водим трудния диалог и да търсим съгласието помежду си по въпроса какво бъдеще да им осигурим. Ето защо смятам, че е важно книгата да излезе точно сега, защото тя предлага общи политики за сътрудничество, изграждане на подкрепяща среда за семейството и детето, както и примери за включване на децата в обществения живот. България е богата с всичките си деца. Те живеят, учат и се развиват в различни градове и села на страната и в чужбина. Един от основните принципи в политиката за детето е предоставяне на равни възможности, които държавата следва да осигурява за тях, затова инициирането на такъв знаков документ от страна на държавна институция е важен знак, че осъзнаваме нуждата от последващи промени и надграждане на постигнатото.

Вашето послание към родителите, институциите и широката общественост по повод Деня на детето?

Моето послание към всички е да се обединим в осигуряването на още по-хубав живот за децата и заедно да правим повече деца щастливи!Децата са най-ценният национален човешки капитал. Те са лидерите на утрешния ден, затова ние трябва да мислим и залагаме такива политики за тях, които да ги подготвят за бъдещия им живот. Нека не оставяме нещата от само себе си да им се случват, а да им осигурим нашата подкрепа, нашите добри примери за здравословен, сигурен и развиващ се свят. Нека им гарантираме, че ще намерим най-правилните пътища, по които ще вървим заедно. Защото ние по-големите сме тези, които трябва да ги закриляме, да сме им максимално полезни и те да ни чувстват близки, на които да се опрат по пътя им като големи хора, които ще поемат след нас щафетата на родители и професионалисти. Затова се обръщам към родителите и към всички приятели на децата с едно послание – нека всеки ден да бъде 1 юни! Нека всеки ден сме толкова мили, добри и усмихнати към децата, както на този слънчев и изпълнен с детски смях празничен ден!

Коментирай