Когато се изправим пред трудност или пречка, винаги си казваме, че светът около нас трябва да се промени, за да преминем през препятствието. Тогава влагаме всичките си усилия и ресурси, за да осъществим желаната промяна.

Забравяме, че понякога се налага промяната да се случи най-напред в самите нас. Тогава става в пъти по-лесно и възможно да продължим напред. Следващата поучителна история ще ви докаже имено това.

Притча за разглезения крал

Някога, в едно далечно кралство, живеел крал, който вечно бил недоволен. Всичките му поданици го наричали разглезеният крал, защото постоянно мърморел и намирал и в най-малкото нещо недостатъци.

Така например, широкият и дълъг път пред двореца, му се струвал неравен и след всяка разходка по него, кралят се оплаквал от болки в краката. ВВеднъж толкова се ядосал, че заповядал на пътя да бъдат постлани кожи, за да може когато стъпва да му бъде меко.

В този момент до него бил дворцовият шут и чул прищявката на своя господар. Започнал да се смее и казал на краля си:

– Скъпи кралю, това е лудост! Защо да хабите богатството си от кожи и да убивате нови животни? Не е ли по-добре да вземете две кожи и да ги увиете около краката си?

Още по темата

Кралят се замислил, а след това решил да пробва идеята и тя му харесала. Вече не се оплаквал, че краката го болят.

Така е и с всичко останало. Понякога, за да променим нещо в света около нас, трябва да променим най-напред себе си.