Рак

Социалните ви контакти ще са интензивни, но в по-голямата си част безполезни. Опитайте се да приемате обаждания и покана за разговор само от хората, с които предстои да работите в един по-дълъг времеви период и е желателно да се опознаете.