Лъв

Независимо от стремежа ви да работите в синхрон с всички членове на екипа, някои от тях непрекъснато ще се конфронтират срещу останалите. За свое удобство можете да се дистанцирате от колектива или да се опитате да въздействате на „скандалджиите“, използвайки слабите им места.