Дева

Значимите преживявания ще са свързани с партньорствата и то в широк мащаб. Промени ще има и в двете посоки. Ще прекратите повече от едно и почти едновременно ще създадете няколко нови. Че се освобождавате от загубилите съдържание е хубаво, но не залагайте твърде много на току-що формиралите се.