24 504 души са се явили на безплатен скринингов преглед за рак на маточната шийка, рак на гърдата и рак на дебелото и правото черво, след като са получили покана по проект „Спри и се прегледай“ на Министерството на здравеопазването.

От 250 000 поканени жени на възраст между 25 и 60 г. за преглед на маточната шийка са се отзовали 14 746. На поканите си за преглед на дебелото и правото черво са се отзовали 5 283 от общо 100 000 поканени мъже и жени над 50 г. От безплатен скринингов преглед за рак на гърдата са се възползвали 4 472 от общо 50 000 поканени жени на възраст от 50 до 69 г.

Общо поканени по проекта са 400 000 българи. Предстои изпращане на повторни покани до хората, които не са успели да се възползват от правото си на безплатен преглед в рамките на посочените в поканите срокове.

Данните отчитат отзоваемост на поканите съответно от 7,3% за рак на гърдата, 4,8% за рак на маточната шийка и 4,2% за рак на дебелото и правото черво. Стойностите отчитат, че тестваният модел за скрининг е заработил.

Основният въпрос, с който екипът на проекта се сблъсква е неразбирането защо само някои, а не всички българи, получават покана за преглед. „Основната идея на проект „Спри и се прегледай“ е не да се прегледа цялото население – това ще бъде задача на бъдеща национална програма. Целта му е да се тества и изработи модел за провеждане на скрининг. Въпреки ограничения му обхват, пилотният проект е от изключително значение. Резултатите от него и натрупаният опит ще са от ключово значение при изработването на бъдещата национална скринингова програма. Когато тя започне да се прилага, покани ще получават всички български граждани, които попадат в съответните възрастови групи“, посочва Катя Ивкова, ръководител на проекта.

Първите успехи в тази посока вече са факт. През септември Министерски съвет прие „Национална програма за превенция на хроничните и незаразни заболявания 2014-2020", в рамките на която скринингът е един от приоритетите.

Друг често срещан въпрос е как се избират хората, които да получат покани. Съгласно европейските практики това става по автоматизиран начин чрез системата на Националния скринингов регистър.

„Имаме волята и необходимите условия, за да изградим пълноценна скринингова програма. Проект „Спри и се прегледай“ е от огромно значение, заради опита, който се натрупва. Но най-важното от всичко е хората, получили покана да се явят на преглед. Това е отговорно поведение не само спрямо самите тях, но и за налагане на модела и културата на организирания популационен скрининг, който спасява човешки живот“, добави г-жа Ивкова.

Проект „Спри и се прегледай“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.