Каква е културата на работа?

Това означава дали организацията полага усилия да социализира персонала, да ги обедини в колектив.

Тиймбилдинг, брейнсторминг и други колективни занимания, които сближават колегите и насърчават в растеж на компанията. Също така, може да попитате дали компанията предлага различни обучителни курсове – езикови, мениджърски, курс за успешна комуникация и други.

Ако има нещо, което не ви ясно за самата позиция, задължително попитайте. 

Винаги искайте да видите вашето кътче, в което ще работите, както и вашите бъдещи колеги.

Ако след първата част на интервюто са ви казали, че ще ви потърсят отново, попитайте как ще премине втората част. Дали освен допълнителните въпроси няма да има някакви тестове, игри или да трябва да подготвите проект, който да се представите. 

Винаги бъдете спокойни (доколкото е възможно), подходящо облечени и усмихнати. Запазете добрия тон и винаги носете със себе си вашите минали проекти (освен ако предварително не сте ги изпратили). Успех!