Когато след дълги усилия най-сетне достигнете до мечтаната от вас работа, вие не спирате да продължавате да се учите. Записвате допълнителни курсове или пък посещавате семинари, за да подобрите качеството на работа.

Още по темата

Създавате креативни проекти. Всичко това е част от успеха в професиоанален план, но къде остана езикът на тялото в комуникацията с колеги и партньори? Често хората казват неща, които не мислят. Някои са достатъчно добри оратори, но една малка пукнатина в езика на тялото може да провали техните опити да ви заблудят. Много от вас ще попитат какво значение има езикът на тялото, не е ли е по-важно работата да бъде свършена добре?

Според специалисти, изучаващи спецификата на езика на тялото,  добрата работа и невербалната комуникация са взаимно свързани. Представете си колега, който е неорганизиран и му липсва самообладание.

Никой не би искал да прекара няколко минути с него в заседателната зала, за да ви  представи проекта си.

Според психолога Алберт Мерейбиан думите, които възприема аудиторията, пред която говорите, имат много малък процент на въздействие. Големият процент идва от невербалните сигнали като плътност на гласа, тон и изражение на лицето.

На повечето от вас се налага да работите с клиенти лице в лице и именно тук езикът на тялото играе важна роля.

Когато човек знае как да подава правилно сигнали, използвайки тялото си,  то той със сигурност ще постигне желаните успехи.

Кои са най-честите грешки, които се допускат в невербалната комуникация и как се разчитат от отсрещната страна?

  • Скръстени ръце високо на гърдите - защита и незаинтересованост
  • Писклив, забързан или сух глас - липса на власт
  • Поклащане напред-назад върху петите - изглежда детински и несигурно
  • Игра с косата- тревожност, флирт
  • Дърпане на ухото- колебание във взимането на решение
  • Галене на врата - признак на стрес или флиртуване
  • Кършене на ръцете - загриженост
  • Потракване с химикалката по бюрото - скука
  • Леко потропване с крак - нетърпение
  • Ръкуване, което прилича по-скоро на галене - подксазва за несериозност, непостоянство

Кой печели от добрата комуникация? Вие! Да бъдеш добър комуникатор и оратор не е никак лесно. Нужни са много тренировки.  Всеки ден се учете как да жестикулирате и какви мимики да използвате в комуникацията с отсрещната страна. Умението за добра невербална комуникация означава опит и способност.