Всеки търси щастие и за всеки то е различно измеримо. Често, човек не намира път, който да отведе към неговото щастие. Споделяме една притча за щастието, която да ви помогне да намерите вашия път към него.

Денят бил като всеки друг. Всеки гонел своите задачи. В една бизнес сграда се провеждал поредният семинар. На него присъствали 50 души. Лекторът на семинара решил да пораздвижи групата като организира групова дейност и раздал на всеки по един балон и маркер.

Идеята била всеки да надуе своя балон и да напише името си на него. След като всички си написали имената, балоните били събрани на едно място. Втората част от груповата задача гласяла всеки да се опита да намери своя балон в рамките на пет минути.

Още по темата

Времето било твърде малко за хората, които не спирали да се бутат и да си пречат един на друг. След като изтекли петте минути, никой не успял да намери балона си. Тогава лекторът променил играта и казал на групата всеки да избере по един балон и да го даде на човека чието име е написано на него. Така в рамките на няколко минути всеки имал своя балон.

Извод:

В живота всеки търси отчаяно щастието около себе си, но не знае къде да го намери. Щастието на човек се крие в щастието на хората, които са около него. Ако дарите хората около вас с щастие, ще откриете и вашето.