В много страни 1 май е Ден на труда – официален празник посветен на трудещите се хора. Ден, в който много хора и организации по света напомнят за правата на наемните работници и за необходимата солидарност, без която те не биха ги защитили.

Преди повече от век работническите организации в Чикаго вдигат стачка до фабриката на McCormick Harvesting Machine Co. Това е станало на 1 май 1886 г. и са участвали над 340 000работници. За три дни мирните протести се превърнали в кървави сблъсъци, които довели до смъртта на двама работници и раняването на десетки. Трудещите се искали 8 часов работен ден, като по това време са работели в много лоши условия, 6 дни в седмицата по 10-12 часа.

У нас по инициатива на Топографското дружество през 1890 г. са се организирали първите чествания. След три години са вдигнати първите масови манифести в трите града София, Пловдив и Видин. Официално празникът е въведен през 1939 г., а от 1945 г. се чества всяка година.

Днес припомняме правото на здравословни и безопасни условия на труд. На трудово възнаграждение и на заплащане, съответстващо на извършената работа, както и на почивки и ежегоден отпуск. Гражданите имат право на здравно осигуряване и на безплатно ползване на медицинско обслужване, гарантиращо им достъпна медицинска помощ.

Всяко право обаче, освен да се извоюва, трябва и да се защитава, защото иначе притежателят му го губи. И точно това е смисълът на Първи май.

* * *

Майка и работеща жена
Трудът краси човека!