Свободно време

10 отличителни черти на креативните хора

Те търсят нови преживявания

11.03.2014г. / 17 43ч.
Михаела Лазарова
Снимка: photl.com

Снимка: photl.com

Креативността често е определяна като съвкупност от въображение, вдъхновение, парадоксално мислене и дори гениалност. Творческото мислене често изисква комплекс от познания, напълно отделени от обичайното.

За хората, чиито умове създават оригинални идеи реализирани в добри проекти, казват, че са креативни. Ето няколко отличителни черти на креативната личност.

Те мечтаят

Мечтите са всичко друго, но изискват и време. Мечтаейки, креативните хора добиват вдъхновение, което привидно идва от нищото. Мечтите са състояние, в което мозъкът на човек е силно ангажиран, но по далеч по-приятен начин. Мечтаейки ние имаме възможността не само да се видим така, както бихме искали, но и си припомняме минали събития. Всичко това според психолози и невролози отключва въображението и креативността.

Те наблюдават всичко

Креативните хора виждат възможност във всичко около тях. Всяко нещо се приема като вид информация, която се превръща в ресурс за творческа изява. Намират хаотичността и распиляността за вдъхновяваща. Друго, което правят е да записват своите идеи, които често се раждат спонтанно. Записват на каквото им попадне, за да не загубят идеята си.

Креативните хора са продуктивни в определени часове

Не малко велики художници и музиканти са споделяли, че са по-продуктивни или рано сутрин, или късно през нощта. Тези креативни личности, от които се изисква да произвеждат някакво творчество, често не измерват времето. Могат да работят няколко часа, след това да имат кратка пауза и отново вдъхновението да ги осени. Те почти никога не работят по осем часа, както са повечето хора, защото за добрите идеи работно време няма.

Често имат нужда да се усамотят, а за някои казват и че са самотни

За да бъде отворен към творческия процес и вдъхновението, креативният човек се нуждае от някакво време, в което да бъде сам със себе си. Според специалисти това е ключов момент, в който креативната личност размишлява върху себе си, върху работата и точно в тези усамотени минути могат да се родят невероятни идеи.

Те търсят нови преживявания

Креативният човек винаги търси нови преживявания, усещания и състояния на ума. Всичко това е вид предиктор на добрите идеи, които създават. Новите преживявания са свързани с интелектуалното любопитство, тръпката към случващото се, отвореността, откритостта на емоциите.

Креативните хора постоянно питат и проявяват любопитство

Креативната личност изследва живота още от ранна детска възраст. В повечето случаи тези хора са комуникативни личности и жадни за нови знания.

Те не спират да наблюдават хората около себе си

Креативните хора могат да прекарат часове, наблюдавайки хората около себе си. Любопитството и изучаването на човешката природа са моментите, в които могат да създадат най-добрите си идеи и проекти.

Свързани статии

Поемат рискове

Рискът е част от живота на креативния човек. Той поема риск в различни аспекти на живота си. Често поставя големи залози, но докато работи върху идеята, креативната личност не се страхува от провала и от времето, което ще загуби, развивайки идеята си.

Креативните личности следват своите страсти

Склонни са да бъдат неразривно мотивирани, което означава, че мотивацията им често е подтикната от вътрешни желания, а не от стремеж за похвала или възнаграждение. Те винаги намират начин да изразят себе си.

Обграждат се с красота

Обичат красивите цветове и държат около тях да има такива, както и предмети, които ги карат да се чувстват добре. Всеки ден са вдъхновявани от различен цвят или форма събрани в естетика. И не на последно място, те се усмихват в пъти повече от останалите или поне се опитват.

Снимка: photl.com

Коментирай