Предприемчивостта винаги е необходима. За нея не се изисква диплома, тя е умение, което се развива с времето. Благодарение на нея бихме могли да се измъкнем от сложни ситуации, да имаме печалба и да научим ценни уроци.

Следващата поучителна история ще ви разкаже малко повече за нея.

Притча за мъртвото магаре

Веднъж един фермер се преселил да живее на ново място. Купил земя и къща, но искал да си купи и магаре. Негов съсед се съгласил да му продаде своето за 100 долара, но с условието да му го закара на другия ден. Дошло уреченото време, а съседът се появил и казал на купувача:

– Имам лоши новини, магарето умря.

– Добре, тогава ми върни парите. – казал фермерът.

– Не мога, вече похарчих парите. – отвърнал мъжът.

– Добре, тогава ми донеси мъртвото магаре.

– Но какво ще правиш? – попитал мъжът.

– Ще го разиграя на томбола, без да кажа на никого, че е мъртво и ще спечеля пари. – отвърнал фермерът.

Още по темата

Минало време и двамата съседи се видели.

-Какво стана с мъртвото магаре и томболата? – попитал усмихвайки се ехидно селянинът.

– Разиграх го на томбола. Продадох 500 билета, всеки от по 2 долара и спечелих 998 долара.

– И никой ли не се оплака?

– Само този, който спечели мъртвото магаре, но аз му върнах парите за билета.