Интуицията е вроденото ни усещане за това как да действаме в живота и да посрещаме предизвикателствата, които той ни поднася. Невинаги обаче успяваме да я разберем напълно. Невинаги се вслушваме в нея. Колебаем се дали интуицията ни подсказва правилните ходове.

Ако се научим да я „слушаме“ по-внимателно, ще се радваме на пълноценен живот.

Какво би ви помогнало да разберете интуицията си по-добре?

Осъзнайте, че инстинкт и интуиция са различни неща

Много хора бъркат двете понятия като им поставят знак за равенство. Инстинкт е вроденият стремеж да се предпазим от опасности, да запазим здравето и живота си.

Докато интуицията е чувство, вътрешен глас, който ръководи изборите в живота ни. Тя ни подсказва как да съставяме преценките си. Може да се каже, че интуицията управлява нашите инстинкти. Тя е нашият водач, който ни помага да се фокусираме, да напредваме, да се усъвършенстваме в изборите си.

Записвайте преживяванията и емоциите си

Тази техника е много полезна за разбиране на вътрешната интуиция. Невинаги човек си дава сметка колко помага писменото излагане на мислите, преживяванията и чувствата. Когато напишеш на лист хартия всичко онова, което си преживял и изпитал в даден момент, след това ти е много по-лесно да анализираш и разбереш своята интуиция, ако допреди това не си могъл.

Разберете докрай начина си на мислене

Всеки човек има определен начин на мислене, най-често изтъкан от предишния му опит и заключенията, които си е извел.

Още по темата

Научете се да се вслушвате в начина си на мислене. Познавайте го. Бъдете наясно с него и това ще ви помогне да се доверявате по-качествено и на интуицията си. Важно е да сте наясно с цялостния си мироглед.

Уповавайте се на логиката

Не се доверявайте особено на съветите за позитивно мислене. Настройте се да мислите критично и логично. Само така ще усъвършенствате интуицията си, а тя ще ви отвърне с правилните насоки.

Логичното мислене и разсъждението върху действията, последиците и резултатите помага за добиването на възможно най-точна преценка в дадения момент. Позитивното мислене по-скоро заблуждава сетивата ви и ви откъсва от остротата на интуицията.

* * *
Снимки: iStock