Водата е основният компонент, отключващ възможността за живот на нашата планета. Земята е изтъкана както от скала, така и от вода в течно, твърдо и газообразно състояние. По цялата повърхност на Земята, а и под нея, се намират водни басейни.

Някои са наистина впечатляващи и заслужават да бъдат видени. Други са опасни за здравето и живота поради особения си състав. Трети пък са прекалено горещи или прекалено ледени, за да бъдат доближавани от човешки крак.

Още по темата

Въпреки всички опасности, които водните басейни, езера, морета, реки по света крият, човекът не спира да любопитства и да се удивлява от тяхната красота, мощ и енергия.