За автора

Джеймс Макграт е експерт-счетоводител и има над 25-годишен опит в публичния и в частния сектор като счетоводител, одитор, финансов контрольор и управленски консултант. През 1998 година започва работа в Университета на Централна Англия, където е курсов директор по магистратура за специалността „Образование и професионално развитие“. За доктората си учи в университета в Бирмингам и пише дисертация върху мениджмънт и лидерство в образованието.

Съавтор е на 5 книги, а „Малка книга за мъдростта на големите мениджъри“ е неговото трето самостоятелно заглавие.

За книгата

Това не е книга за теории и модели, а за практически ръководни прозрения от хора, изградили репутация на далновидни бизнес лидери и визионери. Именно афоризмите и цитатите на водещи икономисти – като Дейл Карнеги и Питър Дракър, остават в историята и вдъхновяват поколения амбициозни мениджъри. Те съдържат фундаментални истини за мениджмънта и предлагат безценна помощ за всеки, който заема или се стреми към ръководна длъжност. По-късно други мениджъри, лидери и коментатори са добавили към тази съкровищница своите заключения. Тази книга изследва 90 мъдри цитата и предлага начини да се приложат на практика.

Какво ще научите от „Малка книга за мъдростта на големите мениджъри“?

„Малка книга за мъдростта на големите мениджъри“ не само ще разшири и задълбочи разбирането по редица управленски въпроси, но и ще подобри ефективността на всеки мениджър, тъй като ще му помогне:

  • да управлява кариерата си;
  • да ръководи хора и екипи;
  • да развие ценни лидерски качества;
  • да взема решения и да мотивира служителите си;
  • да направи бизнеса си още по-успешен.

Откъс

Питър Дракър: Работата на мениджъра в 13 думи

Помнете! Ползвайте 13-те думи като пътеводител в същността на мениджмънта.

Питър Дракър (1909 – 2005) е американец, роден в Австрия. Той е учен, управленски консултант и писател и е признат за основател на академичната дисциплина, която днес наричаме мениджмънт. Той твърди, че мениджърите имат 5 основни функции. Те трябва:

Да поставят цели, да организират ресурсите, да мотивират служителите, да следят изпълнението и да се грижат за развитието на хората, включително себе си.

Какво да направите:

– За отправна точка използвайте целите, които ръководството е поставило пред вас и екипа ви.

– Заедно с екипа разделете целите на поредица от SMART таргети (вж. Цитат 19), чието осъществяване ще означава, че сте постигнали целта.

– Възложете отговорността за постигането на целта на конкретен човек. 80% от целите разпределете на ниво, относително лесно за осъществяване. Това ще направи успеха привлекателен и ще мотивира хората да се изправят пред по-предизвикателни цели.

– Следете напредъка по целта и когато е нужно, предприемете корекции (вж. Цитат 29).

– Постоянно следете физическите и човешките ресурси, нужни ви за постигане на целите, и вземете мерки за поправянето на недостатъците, преди да са се превърнали в проблем.

– Мотивирайте служителите и общувайте с тях, като споделяте информация и ги изслушвате. Също така помнете думите на Хърцбърг за мотивирането на персонала (вж. Цитат 45) и се постарайте всяка длъжност да има достатъчно съдържание, което да удовлетвори нуждата на служителите от интересна работа, с която да се гордеят.

– Ако вашата кариера е вашият бизнес (вж. Цитат 11), вие сте неговата най-голяма придобивка. Инвестирайте време и енергия в развитието на техническите и мениджърските си умения.

Развийте експертен опит в областта, която би била полезна за вашата организация и конкурентите й, например 3D принтиране...

На книжния пазар от 23 ноември 2017 г.
Обем: 400 стр.
Издателство: „Хермес“
ISBN: 978-954-26-1746-4
Корична цена: 17,95 лв.