Колкото и да е трудно, понякога се налага да се извиняваме за действията или думите си. Ако искаме да запазим добрия тон, добрите отношения независимо дали става дума за близък, приятел или колега, е необходимо да се извиним по най-добрия начин.

Често обаче не си даваме сметка, че грешим в поднасянето на извиненията си. Неслучайно от другата страна може да не получим онова, на което се надяваме, а именно положително отношение и приемане на извиненията.

Най-лошите извинения, изричани от мъжете

За да кажете „съжалявам“, трябва да го направите по правилния начин. Така ще сте сигурни, че посланието ще бъде точно прието.

Ако използвате следните фрази и начини на изразяване, когато се извинявате, грешите. Вижте защо.

„Съжалявам, но...“

Проблемът при така започнатото изречение е именно в това „но“. То предполага неискреност. С него изразявате очакваното извинение, но след него продължавате да изтъквате защо не сте виновни, няма нужда от вашето извинение или просто сте убедени, че ответната страна греши. При така поднесени извинения не очаквайте приемане.

„Съжалявам, че си се почувствал...“

Това обезсилва и обезсмисля чувствата на човека, на когото се извинявате. Когато го правите, трябва да изразите съжалението от вашите действия, а не от последствията от тях, защото по този начин отново изтъквате липсата на вина от ваша страна. Изглежда така сякаш не вие сте накарали някого да се почувства зле, а обстоятелствата.

Още по темата

Прекалено много обяснявате

Навлизането в дълъг и напоителен обяснителен режим подсказва гузна съвест, допълване и украсяване на фактите само за да се измъкнете невредими от ситуацията. Прекалените обяснения може да ви направят да изглеждате дори по-виновни, отколкото всъщност сте.

Извинения, които ви пречат да правите секс

Времето е важно

От не по-малко значение е и кога ще поднесете извинението си. Важно е да се извините нито прекалено рано, нито твърде късно. Понякога хората се нуждаят от известно време, за да подредят мислите си. А закъснялото извинение може дори да промени живота ви, както и отношенията ви с човека, на когото трябва да го поднесете. Времето, в което е можело да поправите грешките си, може да е отдавна отминало.