На въпроса „Нима никога не сте изпадал в гняв?“, Садгуру (индийски мистик) отговаря:

„Аз не твърдя, че съм неспособен да се разгневя. А просто не съм давал на никого такава привилегия: да могат да ме направят щастлив или да могат да ме направят нещастен, или да могат да ме направят гневен или пък отчаян. Запазил съм тази привилегия само и единствено за себе си.“

Вредни навици, които могат да имат и ползи