„Който не може да лъже, вярва, че всички казват истината.“ Франц Кафка

Как да се научим да прощаваме