Технологиите ни дават всякакви възможности за връзка. Един от най-предпочитаните начини за комуникация е Wi-Fi мрежата, особено в чужбина и особено ако е безплатна. Много хора предпочитат да ползват Wi-Fi винаги, когато е възможно като опция, за да не изразходват интернет данните в тарифните планове към мобилните оператори. Много търговски и публични обекти, както и общински райони в градската среда предлагат публичен достъп до интернет чрез Wi-Fi (мрежа със свободен достъп, без парола). От една страна това е чудесно, защото е удобно, но от друга би могло да е опасно от гледна точка на сигурността на преноса на данни и информация.

Места, на които никога да не поставяте телефона си

За да сте сигурни, че информацията, която споделяте през мобилното си устройство е напълно подсигурена, не ползвайте публична Wi-Fi мрежа в следните случаи:

Когато се свързвате автоматично

Ако в момента сте свързани към безжична мрежа с публичен достъп е препоръчително да настроите устройството си и всички използвани приложения да не се свързват автоматично с интернет. Съществува риск от изтичане на информация, която не бихте искали да споделяте със зложелатели.

Не споделяйте паролата си автоматично

Потребителите на Wi-Fi мрежи не трябва да споделят автоматично паролата си при влизане в даден сайт, който я изисква. Също така не се препоръчва използването на запаметяването на паролата и автоматичното ѝ попълване при влизане, защото това излага информацията ви на голям риск. Публичните незащитени безжични мрежи са по-лесно достъпни за зложелатели.

10 неща, които никога да не правите в хотелска стая

Още по темата

Пазаруване онлайн

При пазаруване онлайн се въвеждат данни от банкови карти, които лесно могат да бъдат проследени и прихванати при недобро подсигуряване и криптиране на мрежата. Затова се препоръчва ползването само на сигурна мобилна мрежа.

Проверка на личен имейл

В личните си пощи обикновено съхраняваме информация, която може да бъде открадната или използвана срещу нас, ако не бъде добре криптирана. Имейл домейните имат грижата за защитата на тази информация, но ако влизаме през незащитени публични мрежи, рискът от изтичане на лична информация е голям.

7 неща, които да не правите в онлайн срещите

Не се препоръчва отварянето на страници, които не са със защитен протокол HTTPS

Ако все пак ползвате публична Wi-Fi мрежа е добре да отваряте страници, които са допълнително защитени чрез HTTPS протокол. Избягвайте некриптираните страници (http), за да се предпазите от атаки.