„Някои казват, че съм добър приятел, други, че съм студен и отдръпнат. Всъщност, когато ме описват, всеки рисува картината, която е заслужил.“. – Гьоте

От кои дразнещи предразсъдъци е време да се откажем