Как да спестяваме дистанционно по време на криза?

06.04.2020г. / 16 05ч.
Мария Дуковска
Снимка: istock

Снимка: istock

При сигнали за настъпваща криза, всеки от нас си задава въпроса има ли достатъчно спестени средства, за да издържи при тази непредвидена ситуация. И ако няма, то тогава започва да мисли как да спести. Но едва ли сега е подходящият момент да спестява от неизползването на личен автомобил и придвижване с метрото, или да си потърси по-високоплатена работа. Винаги обаче е подходящият момент всеки от нас да приеме определен модел на финансова дисциплина, да определи приходите, разходите си, да си състави бюджет, както и да определи каква сума може да задели всеки месец с цел спестяване или инвестиция.

Спестяването под формата на депозит не носи доход в условията на все още ниски лихви.

Същевременно инвестирането на голяма по обем сума на капиталовите пазари носи риск от избор на точния момент на инвестиране. Поради тази причина се питаме има ли нещо средно между двете възможности, което да е достъпно за всеки инвеститор.

Разглеждайки продуктите на българския капиталов пазар, попаднахме на редица схеми за регулярно спестяване на средства. Регулярната инвестиция във взаимен фонд дава предимства поради няколко причини: първо, не е свързана с големи суми, всеки инвеститор заделя колкото може; второ, инвестицията на капиталовия пазар посредством взаимни фондове дава възможност с малки суми да се постигне експозиция към много добре диверсифициран портфейл, който при оптимизирано ниво на риск дава възможност за растеж в дългосрочен план; трето, капиталовите пазари първи реагират, когато има инфлация и заделените средства няма да бъдат просто „изядени от инфлацията с времето“ и не на последно място, с регулярна вноска не е необходимо да се направи избор на точен момент за инвестиция, защото тя се прави на точно определен период от време, например всеки месец и така не се влияе значително от периоди на спад на пазара.

Ще ви представим продукта на Конкорд Асет Мениджмънт – „ОтЛИЧЕН Финансов План“ (ОФП). Той е алтернативна форма на спестяване – продукт за регулярно инвестиране на равни по размер суми всеки месец в три от договорните фондове на дружеството, които имат различен рисков профил: балансиран, високорисков и нискорисков. Клиентът може да направи инвестиция само в един или във всички фондове. Продуктът е подходящ за физически лица, корпоративни и институционални клиенти. Инвеститорите имат възможност за плащане на месечните вноски онлайн посредством системата e-Pay, без такси за записване и обратно изкупуване. Това прави ОтЛИЧЕН Финансов План уникален по рода си продукт, който не задължава инвеститорите да поддържат сметка в посочена от управляващото дружество банка.

Продуктът ни е атрактивен, защото е достъпен за всеки инвеститор“, коментира Наталия Петрова, изпълнителен директор на Конкорд Асет Мениджмънт. „В настоящата обстановка всеки търси възможност да инвестира бързо, лесно и от разстояние, а ние сме автоматизирали целия процес на инвестиция и не е необходимо всеки месец клиентът да идва до нашия офис. Използваме уеб-базирана платформа и след като инвеститорът стане наш клиент и получи права за достъп, може да прави поръчки през Concord Online. Избирайки, че желае месечната му вноска да бъде автоматично прехвърляна към избрания фонд или фондове, ние започваме да се грижим за неговата инвестиция.

Минималната вноска при продукта ОтЛИЧЕН Финансов План е 50 лева, с цел да бъде достъпна за инвеститорите. Клиентът сам избира дата от месеца, фонд, в който да инвестира, фиксира сума спрямо своите възможности и посочва банковата си сметка.

Направихме второ интерактивно обучение за продукта ОтЛИЧЕН Финансов План, което е свободно достъпно от нашата интернет страница. Инвеститорите могат да разгледат подробно предимствата от подобен тип инвестиция. Това обучение е своеобразен тип продължение на Модул 1 за взаимните фондове, който пуснахме миналата година и който обяснява основното, което трябва да знае всеки инвеститор във взаимен фонд. Модул 1 също е достъпен от нашия сайт, както и в и Youtube канала ни „Как да инвестираш“, допълни Наталия Петрова. „Важно е инвеститорите да са информирани. Този тип инвестиции носят висока степен на ликвидност, защото натрупаните средства във взаимните фондове могат да бъдат предявени за обратно изкупуване изцяло или частично по всяко време, без това да нарушава модела на продукта ОтЛИЧЕН Финансов План. Печалбата от тях не се облага с данъци, а исторически за последните 10 години нашите фондове показват около 2,5% доходност всяка година при подобна схема на инвестиране.“

Повече информация можете да намерите на www.concord-am.bg .