„Музиката изразява това, което не може да бъде изказано с думи и това, което не може да остане неизказано.“ – Виктор Юго

7 форми на кристали и тяхното значение