Телец

Девизът ви за днес трябва да е: „бързай бавно“. Всяка проява на припряност, опит да изпреварите събитията, ще завърши с досадна грешка, за която не просто ще съжалявате, а ще се наложи да употребите и доста ресурс за отстраняването ѝ.