Антистареещи храни за кожата според възрастта

Лъв

Подхождайте към всичките си занимания рационално, мотивирано и пресметливо. Не разчитайте на случайности, а на здравия си разум. За избор, засягащ личните отношения, следвайте интуицията си.