„Златото се пробва с огън, мъжът с жена, а жената със злато.“ – Сенека