Реакционен косопад – среща се по-често при жените, но има решение и за него

Близнаци

Избягвайте местата, където има струпване на много хора. Не посещавайте райони, за които се знае, че са средище на криминогенни елементи. Съществуват предпоставки за сблъсък с насилие, проява на агресия, посегателство от мошеници.