Реакционен косопад – среща се по-често при жените, но има решение и за него

Стрелец

Събитията ще са нееднозначни. Ще има както за положителни, така и за отрицателни емоции. Обмисляйте реакциите си, за да не претърпите финансови загуби.