Рак

Ако сте в конфликт с някого, помислете внимателно доколко преценката и отношението ви са справедливи. Оценете собственото си участие в ситуацията и не се безпокойте да направите първата крачка към помирението.