5 начина да превъзмогнете ревността и завистта в приятелствата си

Лъв

Редуцирайте контактите си критично. Създавайте нови връзки, само ако наистина изпитвате вътрешна потребност да го направите. Не се стремете към количество, а към качество, за да остане партньорството ви трайно във времето.