„... Страхливия ще седне на брега,
ще шепне колко много ти е верен,
безсилния ще плаче от тъга,
а истинския сам
ще те намери.“

Евтим Евтимов, "Нощи"

10 личностни черти на идеалния партньор