Дева

Среща с човек от миналото ще ви развълнува, но и в известна степен ще ви разочарова. Не залагайте прекалено много на възстановяване на отношенията. Дори да го направите, скоро ще установите, че усилията ви са били напразни.