Везни

Не е изключено да ви възложат допълнителни задачи. Не отказвайте и не се опитвайте да ги прехвърлите на някой друг под благовиден предлог. Деянието ви ще се разкрие и ще имате неприятности.